Vi kan prosjektgjennomføring

Site management, byggeledelse og prosjektledelse.

Hold deg oppdatert på ledige stillinger og oppdrag

Sitepartner sørger for fleksibilitet og mobilitet i prosjektorganiseringen for byggherre, entreprenør, og leverandører innen energi, bane og nettutbygging.

Våre konsulenter har høy faglig kompetanse og bred praktisk erfaring fra alle typer prosjekter.

Vi leverer

 • Site manager / Anleggsleder
 • Byggeleder
 • Teknisk kontrollør
 • Prosjektledelse
 • LFS
 • HMS/SHA manager / KU

Vi sørger for

 • Prosjektgjennomføring i henhold til kontraktsstandarder, krav og kalkyler
 • HMS – SHA
 • Kontroll og oppfølging av underleverandører
 • Fremdrift og risikostyring
 • Fag, kvalitet, og miljø
 • Ledelse og kulturbygging
 • Omdømmerisiko

  Smestad transformatorstasjon

  Nye Smestad blir den største stasjonen i Norge til alminnelig forbruk. Sitepartner har levert anleggsledelse og HMS management.

  Spenningsnivå420KV
  Anleggsperiode2019-2021
  OppdragsgiverGE

  Produksjonsradial Stokkfjellet vindkraftverk

  Stokkfjellet vindkraftverk i Trøndelag består av 21 turbiner og forventet årsproduksjon på 311 GWh. I forbindelse med utbyggingen ble det anlagt en 30km lang ny produksjonsradial fra sentralnettstasjonen på Nea og opp til kraftverket. Sitepartner har levert Byggeleder.

  Spenningsnivå 132 kV
  Anleggsperiode2019-2021
  Oppdragsgiver TrønderEnergi

  Follobanen – innføring Oslo S

  Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Sitepartner har levert Byggeldeder Kontaktledning.

  Anleggsperiodejan 2020 – pågående
  OppdragsgiverBane NOR

Hans Jakob Epland
Daglig leder
(+47) 913 58 970
Send mail
Linkedin

Ida Sjøwall
Rekrutteringskonsulent
(+47) 482 63 281
Send mail
Linkedin

Anders N. Aanonsen
Økonomi og administrasjon / Rådgiver
(+47) 950 32 624
Send mail
Linkedin