Vi tilbyr

Erfaring og kompetanse på site.

Vi tilbyr

Erfaring og kompetanse på site.

Vi bistår i alle faser av prosjektet. Våre medarbeidere og konsulenter har høy teknisk kompetanse, bred praktisk erfaring, og stiller ute på anlegget.

Våre tjenester

 • Site manager / Anleggsleder
 • Byggeleder
 • Teknisk kontrollør
 • LFS
 • HMS/SHA manager / KU

Vårt fokus

 • Prosjektgjennomføring i henhold til kontraktsstandarder, krav og kalkyler
 • HMS – SHA
 • Kontroll og oppfølging av underleverandører
 • Fremdrift og risikostyring
 • Fag, kvalitet, og miljø
 • Ledelse og kulturbygging
 • Omdømmerisiko

Kontakt oss for å diskutere behov i aktuelle og fremtidige prosjekter.