Karriere

Jobb med de største aktørene og de mest spennende prosjektene.

Karriere

Jobb med de største aktørene og de mest spennende prosjektene.

Er du en ambisiøs ingeniør eller energimontør? Sitepartner tilbyr spennende oppgaver og en attraktiv jobb med gode betingelser og utviklingsmuligheter.

Karriere

Satsningsområdene for Sitepartner er kraft og jernbane. Vi gir ambisiøse fagspesialister som vil reise og være på anlegg muligheten til en spennende og attraktiv lederkarriere. Vi investerer i våre medarbeidere og sørger for individuelt tilpasset kompetanseutvikling.

Ansvar i prosjekt

Prosjektene Sitepartner deltar i er krevende. Våre ansatte bidrar til å skape en god og trygg arbeidsplass ute på anlegget, med fokus på;

  • Prosjektgjennomføring i henhold til kontraktsstandarder, krav og kalkyler
  • HMS – SHA
  • Kontroll og oppfølging av underleverandører
  • Fremdrift og risikostyring
  • Fag, kvalitet, og miljø
  • Ledelse og kulturbygging
  • Omdømmerisiko